Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Iris Apfel

Iris Apfel by Ani Saunders 2017

Copyright © 2017 Ani Saunders

O’r diwedd ‘dw’i wedi gorffen y llun yma ar ôl dechrau ym mis Mawrth! Fi wrth fy modd gydag Iris Apfel, mae ganddi gymaint o gymeriad yn ei hwyneb ac mae hi’n gwisgo mor ffantastig fel mi oedd yn rhaid i mi ‘neud llun ohoni.

At long last I’ve finished this painting having started back in March! I absolutely adore Iris Apfel, she has so much character and style – I just had to draw her.

Advertisement

Wales Goes Pop!

For this year’s Wales Goes Pop festival in Cardiff I’ll be exhibiting new drawings including these three below.

Yng ngŵyl Wales Goes Pop yng Nghaerdydd eleni fe fyddai’n arddangos lluniau newydd gan gynnwys y tri isod.

This is The Kit by Ani Saunders

This is the Kit.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Darren Hayman by Ani SaundersDarren Hayman.
BUY PRINT / PRYNNWCH

David Bowie by Ani Saunders

David Bowie.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Brigyn . Dulog

Brigyn by Ani Saunders

Artwork for Welsh group Brigyn‘s new album – Dulog. Out 5.12.15.

Gwaith celf ar gyfer albym newydd Brigyn – Dulog. Mas 5.12.15.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Derec Williams

Derec Williams gan Ani Saunders

Braint oedd creu’r darlun yma o Derec Williams, comisiwn gan Meilir i’w chwaer Branwen.

It was an honour to create this portrait of Derec Williams, a commission by Meilir for his sister Branwen.

Leanne Wood

Leanne gan Ani Saunders

Leanne Wood, Plaid Cymru 2015.

Leanne Wood, The Party of Wales 2015.

BUY PRINT / PRYNNWCH

EP Newydd Plyci . New EP by Plyci

Plyci BOOH gan Ani Saunders

Dyma fy ngwaith celf ar gyfer EP gwych newydd Plyci. Gwrandewch ar Booh YMA!

This is my artwork for the brilliant new EP by Plyci. Listen to Booh HERE!

BUY PRINT / PRYNNWCH

Bob Dylan

Bob Dylan by Ani Saunders

This curly-haired young man is Bob Dylan. He was commissioned by Elan Evans.

Bob Dylan yw’r boi ifanc ‘ma. Comisiynwyd ef gan Elan Evans.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Beard . Barf

Barf Llio by Ani Saunders

This is a pretty man’s big swirly beard. He was commissioned by a lovely lady named Llio Non.

Dyma lun o farf fflwffiog boi pert. Comisiynwyd ef gan Ms Llio Non.

Grimes

Grimes by Ani SaundersThis is my latest drawing, she is Grimes. I like her muchly.

Dyma fy llun diweddara, Grimes yw hi. Ma hi’n wych.

BUY PRINT / PRYNNWCH

I Drew a Cat . Llun o Gath

Diverse Cat by Ani SaundersThis is a cat. I drew him. His alarming face is there to remind you that Diverse Music are 25 years old and they’ll be holding a BIG party to celebrate. You should probably go.

Dyma gath. Fi nath y llun. Ma’i wyneb syn fynna i’ch atgoffa fod Diverse Music yn dathlu eu penblwydd yn 25 oed trwy gynnal parti MAWR. Dylech chi fynd.

BUY PRINT / PRYNNWCH