Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Tag: art

Wales Goes Pop!

For this year’s Wales Goes Pop festival in Cardiff I’ll be exhibiting new drawings including these three below.

Yng ngŵyl Wales Goes Pop yng Nghaerdydd eleni fe fyddai’n arddangos lluniau newydd gan gynnwys y tri isod.

This is The Kit by Ani Saunders

This is the Kit.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Darren Hayman by Ani SaundersDarren Hayman.
BUY PRINT / PRYNNWCH

David Bowie by Ani Saunders

David Bowie.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Advertisement

Brigyn . Dulog

Brigyn by Ani Saunders

Artwork for Welsh group Brigyn‘s new album – Dulog. Out 5.12.15.

Gwaith celf ar gyfer albym newydd Brigyn – Dulog. Mas 5.12.15.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Leanne Wood

Leanne gan Ani Saunders

Leanne Wood, Plaid Cymru 2015.

Leanne Wood, The Party of Wales 2015.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Bob Dylan

Bob Dylan by Ani Saunders

This curly-haired young man is Bob Dylan. He was commissioned by Elan Evans.

Bob Dylan yw’r boi ifanc ‘ma. Comisiynwyd ef gan Elan Evans.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Beard . Barf

Barf Llio by Ani Saunders

This is a pretty man’s big swirly beard. He was commissioned by a lovely lady named Llio Non.

Dyma lun o farf fflwffiog boi pert. Comisiynwyd ef gan Ms Llio Non.

Grimes

Grimes by Ani SaundersThis is my latest drawing, she is Grimes. I like her muchly.

Dyma fy llun diweddara, Grimes yw hi. Ma hi’n wych.

BUY PRINT / PRYNNWCH

I Drew a Cat . Llun o Gath

Diverse Cat by Ani SaundersThis is a cat. I drew him. His alarming face is there to remind you that Diverse Music are 25 years old and they’ll be holding a BIG party to celebrate. You should probably go.

Dyma gath. Fi nath y llun. Ma’i wyneb syn fynna i’ch atgoffa fod Diverse Music yn dathlu eu penblwydd yn 25 oed trwy gynnal parti MAWR. Dylech chi fynd.

BUY PRINT / PRYNNWCH

John Lee Hooker

John Lee Hooker by Ani Saunders

Dyma lun nes i o John Lee Hooker fel anrheg penblwydd i ffrind. Ma’i ben e’n sownd i’r het, annifyr braidd. Ond dim i boenydio yn ei gyfer.

Here’s a drawing of John Lee Hooker that I made for a friend’s birthday. His head is seemingly attached to his hat, mildly disconcerting. Nothing to be alarmed about, fear not.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Maria Minerva

Maria Minerva by Ani Saunders

A few weeks ago Maria Minerva rolled into town to play at Peski Nacht with Gwenno and Dau Cefn and it really was a fantastic evening. Lovely lovely lovely. As I’ve taken to drawing each headline act that plays at Peski Nacht, here is the lady herself, Maria Minerva. She was brilliant she was.

Cwpwl o wthnose nôl nath Maria Minerva rolio mewn i Gaerdydd i chware yn Peski Nacht gyda Gwenno a Dau Cefn ag odd wir yn noson hollol ffantastig. Hyfrytach na hyfryd. Gan fo’ fi ‘di cymryd at dynnu llun o bob prif act sy’n chware yn Peski Nacht, dyma Maria Minerva. Mi odd hi’n wychdigedig.

 

I Saw R. Stevie Moore

Artwork by Ani Saunders. Gwaith Celf gan Ani Saunders

Last Sunday at Jacob’s Antiques Market in Cardiff, I saw one of the best, if not THE best gig of my life. Serious. It was almost like a day festival and was just brilliant with films, art exhibitions and music from David Mysterious, Y Pencadlys and the fantastical R. Stevie Moore. Thank you sooo much Peski for putting on such a fantastic event! I also held my first exhibition which included this drawing of R. Stevie Moore… which he signed for me! Whoop! He also had a blue beard. Cool.

Dydd Sul diwetha, yn Jacob’s Antiques Market yng Nghaerdydd, nes i weld un o’r gigie gore, os nad Y gig gore i mi erioed weld. Wir, hollol ymeising! Odd e bron yn ryw fath o wŷl un dydd gyda ffilmie yn dangos, arddangosfeydd celf a cherddoriaeth gan David Mysterious, Y Pencadlys a’r anhygoel R. Stevie Moore. Diolch MASIF i Peski am gynnal digwyddiad mor anfaddeuol o dda! Nes i hefyd gynal yn arddangosfa cynta’ oedd yn cynnwys y llun ‘ma o R. Stevie Moore… nath e arwyddo’r peth! Nyts! Odd hefyd da fe farf glas. Cŵl.

BUY PRINT / PRYNNWCH