Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Tag: Cerddoriaeth Gymraeg

Brigyn . Dulog

Brigyn by Ani Saunders

Artwork for Welsh group Brigyn‘s new album – Dulog. Out 5.12.15.

Gwaith celf ar gyfer albym newydd Brigyn – Dulog. Mas 5.12.15.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Advertisement

I Drew a Cat . Llun o Gath

Diverse Cat by Ani SaundersThis is a cat. I drew him. His alarming face is there to remind you that Diverse Music are 25 years old and they’ll be holding a BIG party to celebrate. You should probably go.

Dyma gath. Fi nath y llun. Ma’i wyneb syn fynna i’ch atgoffa fod Diverse Music yn dathlu eu penblwydd yn 25 oed trwy gynnal parti MAWR. Dylech chi fynd.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Maria Minerva

Maria Minerva by Ani Saunders

A few weeks ago Maria Minerva rolled into town to play at Peski Nacht with Gwenno and Dau Cefn and it really was a fantastic evening. Lovely lovely lovely. As I’ve taken to drawing each headline act that plays at Peski Nacht, here is the lady herself, Maria Minerva. She was brilliant she was.

Cwpwl o wthnose nôl nath Maria Minerva rolio mewn i Gaerdydd i chware yn Peski Nacht gyda Gwenno a Dau Cefn ag odd wir yn noson hollol ffantastig. Hyfrytach na hyfryd. Gan fo’ fi ‘di cymryd at dynnu llun o bob prif act sy’n chware yn Peski Nacht, dyma Maria Minerva. Mi odd hi’n wychdigedig.

 

Gwenno – Cofia, mae’n Aeaf

Cofia, mae'n Aeaf by The Lovely Wars

Dyma lun newydd nes i ar gyfer can Nadolig newydd blydi lyfli y sibling sef Cofia, mae’n Aeaf. Ma fe’n swynio fel ddylse fe fod ar soundtrac Y Cloc. Fydd e ar gael i lawrlwytho am ddim o wefan Peski cyn hir. Hedd.

A new drawing what I did for siblings beautiful new Welsh Christmas song Cofia, mae’n Aeaf. It sounds like it should be on the soundtrack of the classic Welsh film Y Cloc. It will be available to dowload for no pennies from the Peski website very soon. Peace.

BUY PRINT / PRYNNWCH