Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Tag: Cymraeg

Brigyn . Dulog

Brigyn by Ani Saunders

Artwork for Welsh group Brigyn‘s new album – Dulog. Out 5.12.15.

Gwaith celf ar gyfer albym newydd Brigyn – Dulog. Mas 5.12.15.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Advertisement

Derec Williams

Derec Williams gan Ani Saunders

Braint oedd creu’r darlun yma o Derec Williams, comisiwn gan Meilir i’w chwaer Branwen.

It was an honour to create this portrait of Derec Williams, a commission by Meilir for his sister Branwen.

Bob Dylan

Bob Dylan by Ani Saunders

This curly-haired young man is Bob Dylan. He was commissioned by Elan Evans.

Bob Dylan yw’r boi ifanc ‘ma. Comisiynwyd ef gan Elan Evans.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Beard . Barf

Barf Llio by Ani Saunders

This is a pretty man’s big swirly beard. He was commissioned by a lovely lady named Llio Non.

Dyma lun o farf fflwffiog boi pert. Comisiynwyd ef gan Ms Llio Non.

I Drew a Cat . Llun o Gath

Diverse Cat by Ani SaundersThis is a cat. I drew him. His alarming face is there to remind you that Diverse Music are 25 years old and they’ll be holding a BIG party to celebrate. You should probably go.

Dyma gath. Fi nath y llun. Ma’i wyneb syn fynna i’ch atgoffa fod Diverse Music yn dathlu eu penblwydd yn 25 oed trwy gynnal parti MAWR. Dylech chi fynd.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Maria Minerva

Maria Minerva by Ani Saunders

A few weeks ago Maria Minerva rolled into town to play at Peski Nacht with Gwenno and Dau Cefn and it really was a fantastic evening. Lovely lovely lovely. As I’ve taken to drawing each headline act that plays at Peski Nacht, here is the lady herself, Maria Minerva. She was brilliant she was.

Cwpwl o wthnose nôl nath Maria Minerva rolio mewn i Gaerdydd i chware yn Peski Nacht gyda Gwenno a Dau Cefn ag odd wir yn noson hollol ffantastig. Hyfrytach na hyfryd. Gan fo’ fi ‘di cymryd at dynnu llun o bob prif act sy’n chware yn Peski Nacht, dyma Maria Minerva. Mi odd hi’n wychdigedig.

 

Gwenno – Cofia, mae’n Aeaf

Cofia, mae'n Aeaf by The Lovely Wars

Dyma lun newydd nes i ar gyfer can Nadolig newydd blydi lyfli y sibling sef Cofia, mae’n Aeaf. Ma fe’n swynio fel ddylse fe fod ar soundtrac Y Cloc. Fydd e ar gael i lawrlwytho am ddim o wefan Peski cyn hir. Hedd.

A new drawing what I did for siblings beautiful new Welsh Christmas song Cofia, mae’n Aeaf. It sounds like it should be on the soundtrack of the classic Welsh film Y Cloc. It will be available to dowload for no pennies from the Peski website very soon. Peace.

BUY PRINT / PRYNNWCH