Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Tag: fashion illustration

Iris Apfel

Iris Apfel by Ani Saunders 2017

Copyright © 2017 Ani Saunders

O’r diwedd ‘dw’i wedi gorffen y llun yma ar ôl dechrau ym mis Mawrth! Fi wrth fy modd gydag Iris Apfel, mae ganddi gymaint o gymeriad yn ei hwyneb ac mae hi’n gwisgo mor ffantastig fel mi oedd yn rhaid i mi ‘neud llun ohoni.

At long last I’ve finished this painting having started back in March! I absolutely adore Iris Apfel, she has so much character and style – I just had to draw her.

Advertisement

Wales Goes Pop!

For this year’s Wales Goes Pop festival in Cardiff I’ll be exhibiting new drawings including these three below.

Yng ngŵyl Wales Goes Pop yng Nghaerdydd eleni fe fyddai’n arddangos lluniau newydd gan gynnwys y tri isod.

This is The Kit by Ani Saunders

This is the Kit.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Darren Hayman by Ani SaundersDarren Hayman.
BUY PRINT / PRYNNWCH

David Bowie by Ani Saunders

David Bowie.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Beard . Barf

Barf Llio by Ani Saunders

This is a pretty man’s big swirly beard. He was commissioned by a lovely lady named Llio Non.

Dyma lun o farf fflwffiog boi pert. Comisiynwyd ef gan Ms Llio Non.

Grimes

Grimes by Ani SaundersThis is my latest drawing, she is Grimes. I like her muchly.

Dyma fy llun diweddara, Grimes yw hi. Ma hi’n wych.

BUY PRINT / PRYNNWCH