Ani Saunders

Cariad a Dawnsio . Love and Dancing

Tag: pop

Wales Goes Pop!

For this year’s Wales Goes Pop festival in Cardiff I’ll be exhibiting new drawings including these three below.

Yng ngŵyl Wales Goes Pop yng Nghaerdydd eleni fe fyddai’n arddangos lluniau newydd gan gynnwys y tri isod.

This is The Kit by Ani Saunders

This is the Kit.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Darren Hayman by Ani SaundersDarren Hayman.
BUY PRINT / PRYNNWCH

David Bowie by Ani Saunders

David Bowie.
BUY PRINT / PRYNNWCH

Advertisement

Grimes

Grimes by Ani SaundersThis is my latest drawing, she is Grimes. I like her muchly.

Dyma fy llun diweddara, Grimes yw hi. Ma hi’n wych.

BUY PRINT / PRYNNWCH

Gwenno – Cofia, mae’n Aeaf

Cofia, mae'n Aeaf by The Lovely Wars

Dyma lun newydd nes i ar gyfer can Nadolig newydd blydi lyfli y sibling sef Cofia, mae’n Aeaf. Ma fe’n swynio fel ddylse fe fod ar soundtrac Y Cloc. Fydd e ar gael i lawrlwytho am ddim o wefan Peski cyn hir. Hedd.

A new drawing what I did for siblings beautiful new Welsh Christmas song Cofia, mae’n Aeaf. It sounds like it should be on the soundtrack of the classic Welsh film Y Cloc. It will be available to dowload for no pennies from the Peski website very soon. Peace.

BUY PRINT / PRYNNWCH